Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου, 2019

Η εορτή του Αγίου Φανουρίου στον Άγιο Βησσαρίωνα

Κατάρτιση & Διά βίου μάθηση

Νέος κύκλος εξ αποστάσεως επιμορφώσεις 400 ωρών για μοριοδότηση σε δομές εκπαίδευσης

Τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης, Easy Education, αναγνωρισμένα από το Υπουργείο παιδείας, έρευνας & Θρησκευμάτων και πιστοποιημένα από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ), με κωδικό αδείας 192044348, διοργανώνουν εξ αποστάσεως σεμινάρια διάρκειας 400 ωρών.

Αίθουσα Σύνταξης
© 2018 Village Voice, All Rights Reserved. Μέλος του Ομίλου RP MEDIA GROUP