Κυριακή 15 Δεκεμβρίου, 2019

Αρχαιολογικό Πάρκο Τεγέας | Ξενάγηση με τα Μάτια της Παναγίας

Βρισκόμαστε στην Αρχαία Αγορά της Πόλεως των Τεγεατών (ΤΕΓΕΑΤΑΝ) που την περιέβαλε από τον 6ο αι. π.Χ. ένα ισχυρό τείχος μήκους μεγαλύτερου των 5.500 μ. Με πρώτο Ιερό Κέντρο το Λόφο Κλαρίου Διός (Αγίου Σώστη) όπου «οι πολλοί των βωμών», κατά την περιγραφή του Παυσανία.

Αίθουσα Σύνταξης
© 2018 Village Voice, All Rights Reserved. Μέλος του Ομίλου RP MEDIA GROUP