Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου, 2019

Νέες τηλεφωνικές γραμμές στο Κέντρο Αποκατάστασης Ρεθύμνου

Η Διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Ρεθύμνου ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους πολίτες ότι οι τηλεφωνικές γραμμές 28310 24708 και 28310 24713 (ΦΑΞ) του Κέντρου Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης
Ρεθύμνου (ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ.) άλλαξαν.
Για επικοινωνία με το Κέντρο Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης Ρεθύμνου (ΚΕ.

Αίθουσα Σύνταξης
© 2018 Village Voice, All Rights Reserved. Μέλος του Ομίλου RP MEDIA GROUP