Τετάρτη 23 Οκτωβρίου, 2019

Παρεμπόριο φαρμάκων σε νοσοκομείο της Κρήτης;

Παρανομίες σε όλα τα στάδια της αλυσίδας διακίνησης φαρµάκων στα δηµόσια νοσοκοµεία διαπιστώνουν οι «ράµπο» του Σώµατος Ελεγκτών του υπουργείου Υγείας σε εκτενείς ελέγχους που έχουν ξεκινήσει σε πολλά νοσοκοµεία της χώρας.

Αίθουσα Σύνταξης
© 2018 Village Voice, All Rights Reserved. Μέλος του Ομίλου RP MEDIA GROUP