Δευτέρα 17 Ιουνίου, 2019

Eιδικό επιχειρησιακό σχέδιο για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών στον Άγιο Νικόλαο

“Είναι γεγονός, ότι η μορφολογία του δήμου Αγίου Νικολάου και η πυκνότητα οίκησης, δεν εγκυμονεί μεγάλους κινδύνους, όμως δεν παύει να υπάρχουν προβλήματα ειδικά στο παραλιακό μέτωπο, όπου με την άναρχη δόμηση – η οποία έχει δημιουργηθεί λόγω της ανυπαρξίας χωροταξικού σχεδίου τουρισμού – θα πρέπει να ενσκύψουμε με απόλυτη σοβαρότητα στο θέμα αυτό “.

Αίθουσα Σύνταξης
© 2018 Village Voice, All Rights Reserved. Μέλος του Ομίλου RP MEDIA GROUP