Δευτέρα 17 Ιουνίου, 2019

Μαθήματα ελληνικής γλώσσας και διακοπές στην Ιεράπετρα – Ο απόλυτος συνδυασμός για τον Αύγουστο!

Είμαστε μια ομάδα 7 ατόμων από διαφορετικές χώρες της Ευρώπης. Οι περισσότεροι γνωριζόμαστε μεταξύ μας και επίσης γνωρίζουμε πολύ καλά τον καθηγητή της ελληνικής γλώσσας με εμπειρία στη διδασκαλία της σε αλλοδαπούς, τον κύριο Μανώλη Πετάση.

Αίθουσα Σύνταξης
© 2018 Village Voice, All Rights Reserved. Μέλος του Ομίλου RP MEDIA GROUP