Παρασκευή 15 Νοεμβρίου, 2019

ImproveMyCampus – Δεκαεπτά προτάσεις για παρεμβάσεις και υπηρεσίες στο ΑΠΘ

Ολοκληρώθηκε η δράση ImproveMyCampus με την επιλογή 17 τεκμηριωμένων προτάσεων, από τις 154 που υποβλήθηκαν, για παρεμβάσεις και υπηρεσίες που θα δώσουν λύση σε υπαρκτά προβλήματα και θα βελτιώσουν την καθημερινότητα των φοιτητών, των εργαζομένων και των επισκεπτών της Πανεπιστημιούπολης του ΑΠΘ.

Αίθουσα Σύνταξης
© 2018 Village Voice, All Rights Reserved. Μέλος του Ομίλου RP MEDIA GROUP