Τετάρτη 23 Οκτωβρίου, 2019

ΠΡΕΒΕΖΑ: Με 21 θέματα συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Πρέβεζας


Σας καλούμε σε Συνεδρίαση, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, την 15/07/2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:


1.

Αίθουσα Σύνταξης
© 2018 Village Voice, All Rights Reserved. Μέλος του Ομίλου RP MEDIA GROUP