Κυριακή 22 Σεπτεμβρίου, 2019

ΠΡΕΒΕΖΑ: Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥΗ Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 2 του Ν.2190/1994 και του άρθρου 1 παρ. 19 του Ν. 2247/1994, όπως ισχύουν.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 186 (τομέας Β΄) και 260 του Ν.

Αίθουσα Σύνταξης
© 2018 Village Voice, All Rights Reserved. Μέλος του Ομίλου RP MEDIA GROUP