Δευτέρα 17 Ιουνίου, 2019

Ποδηλατoδρόμοι ήταν και πέρασαν... Ψηφίστηκε η τμηματική κατάργησή τους

Αν και πρόκειται για ένα έργο που ποτέ δε λειτούργησε στην Κέρκυρα όπως θα έπρεπε, ποτέ δεν κατασκευάστηκε βάσει σωστών προδιαγραφών, ποτέ

Αν και πρόκειται για ένα έργο που ποτέ δε λειτούργησε στην Κέρκυρα όπως θα έπρεπε, ποτέ δεν κατασκευάστηκε βάσει σωστών προδιαγραφών, ποτέ δεν σεβάστηκε από θα έπρεπε και ποτέ δεν είχε μια ολοκληρωμένη συνοχή, εντούτοις, τα τελευταία περίπου 10 χρόνια υπήρξαν και λειτούργησαν στο μέτρο του δυνατού.

Αίθουσα Σύνταξης
© 2018 Village Voice, All Rights Reserved. Μέλος του Ομίλου RP MEDIA GROUP