Κυριακή 22 Σεπτεμβρίου, 2019

Πρόσληψη 15 ατόμων για κατεπείγουσες ανάγκες του Δήμου Αγίου Δημητρίου

H Δήμαρχος Αγίου Δημητρίου ανακοινώνει τηνπρόσληψη 15 ατόμων(10 εργατών γενικών καθηκόντων και5 εργατών κήπου) με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου

Αίθουσα Σύνταξης
© 2018 Village Voice, All Rights Reserved. Μέλος του Ομίλου RP MEDIA GROUP