Δευτέρα 14 Οκτωβρίου, 2019

Οι φορολογούμενοι με χρεωστικό εκκαθαριστικό σημείωμα μπορούν από τώρα να υπαχθούν στη ρύθμιση των 12 δόσεων – Με τόκο 0,73% το μήνα επιβαρύνεται η καθυστέρηση πληρωμής του φόρου

© 2018 Village Voice, All Rights Reserved. Μέλος του Ομίλου RP MEDIA GROUP