Τρίτη 19 Νοεμβρίου, 2019

Τις ενέργειες της κυβέρνησης για το μείζον πρόβλημα της ΔΕΗ αναμένει η ηγεσία του υπερταμείου, προκειμένου να διαπιστώσει εάν θα κληθεί στο άμεσο μέλλον να λάβει αποφάσεις για τα στελέχη της επιχείρησης, δεδομένου πως η θητεία πέντε μελών του διοικητικού συμβουλίου ολοκληρώνεται σύντομα.

© 2018 Village Voice, All Rights Reserved. Μέλος του Ομίλου RP MEDIA GROUP