Πέμπτη 05 Δεκεμβρίου, 2019

Τροπολογία MέΡΑ25 για περιορισμό του Airbnb

Αίθουσα Σύνταξης

Προτείνει επίσης η μίσθωση κάθε ακινήτου να μην υπερβαίνει τις 30 ημέρες κατά την περίοδο Νοεμβρίου – Ιουνίου και κατά την περίοδο Ιουλίου – Οκτωβρίου κάθε ημερολογιακού έτους, με χρονική απόσταση μεταξύ της πρώτης και της δεύτερης περιόδου μίσθωσης τουλάχιστον 30 ημερών.

Η μόνη υπέρβαση που να επιτρέπεται της διάρκειας των χρονικών περιόδων να είναι μόνο εφόσον το συνολικό εισόδημα του εκμισθωτή ή του υπεκμισθωτή δεν ξεπερνά τις 12.000 ευρώ κατά το οικείο φορολογικό έτος.

πηγή: newsit.gr