Τρίτη 10 Δεκεμβρίου, 2019

Νέα διάκριση για το ΕΚΠΑ -Πρωτιά σε ερευνητική παραγωγή

Στην πρώτη θέση μεταξύ των Ελληνικών Πανεπιστημίων σε ερευνητική παραγωγή το ΕΚΠΑ σύμφωνα με τα στοιχεία της βάσης δεδομένων SCOPUS του Elsevier.

Αίθουσα Σύνταξης


Σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από τη βάση και αφορούν την ερευνητική παραγωγή των ελληνικών πανεπιστημίων μέχρι τις 25 Ιουλίου 2019, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το οποίο είναι δεύτερο σε αριθμό μελών ΔΕΠ μετά το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, βρίσκεται στην πρώτη θέση μεταξύ των ελληνικών πανεπιστημίων με 74.058 ερευνητικά κείμενα (βλ. Πίνακα 1).

Παράλληλα θα πρέπει να επισημανθεί ότι:

Το ΕΚΠΑ έχει πολύ υψηλό δείκτη άρθρων / συγγραφέα. Πιο συγκεκριμένα ο δείκτης είναι 5,38 υψηλότερος του μέσου όρου των ελληνικών πανεπιστημίων ο οποίος είναι 4,92.

Το ίδρυμα μας έχει τον δεύτερο μεγαλύτερο αριθμό συγγραφέων (13.745) μεταξύ των ελληνικών πανεπιστημιακών ιδρυμάτων.

Όπως φαίνεται στο διάγραμμα 1, το οποίο έχει παραχθεί μέσα από τη βάση Scopus και παρουσιάζει την ποσοστιαία κατανομή ερευνητικών κειμένων του ΕΚΠΑ κατά επιστημονικό αντικείμενο, το 29,7% προέρχεται από τον χώρο της Ιατρικής. Ακολουθούν η Βιοχημεία-Γενετική & Μοριακή Βιολογία με 10,6% και η Φυσική & Αστρονομία με 9,3%

 

Ποια είναι η Scopus

Η Scopus είναι από τις πλέον δημοφιλείς και αντιπροσωπευτικές βάσεις δεδομένων για αναζήτηση βιβλιογραφίας. Περιλαμβάνει πάνω από 20.500 τίτλους επιστημονικών περιοδικών από 5.000 εκδότες σε όλο τον κόσμο, 49 εκατομμύρια εγγραφές (το 78% με περιλήψεις), και πάνω από 5,3 εκατομμύρια έγγραφα συνεδρίων. Θεωρείται η μεγαλύτερη στον κόσμο βάση δεδομένων αναφορών και περιλήψεων από έγκριτη διεθνή βιβλιογραφία με εργαλεία που επιτρέπουν στους χρήστες -ερευνητές να αναζητήσουν ανακτήσουν και αναλύσουν ερευνητικές πληροφορίες που τους ενδιαφέρουν. Η Scopus καλύπτει πολλές διαφορετικές επιστήμες, όπως Χημεία, Φυσική, Μαθηματικά, Μηχανική, Επιστήμες Ζωής και Υγείας, Κοινωνικές Επιστήμες, Ψυχολογία, Οικονομικές Επιστήμες, Βιολογία, Γεωργικές και Περιβαλλοντικές Επιστήμες.Η συλλογή και επεξεργασία των στοιχείων του ΕΚΠΑ από βάση SCOPUS πραγματοποιήθηκε από στελέχη της ΜΟ.ΔΙ.Π του Πανεπιστημίου μας.

© 2018 Village Voice, All Rights Reserved. Μέλος του Ομίλου RP MEDIA GROUP