Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου, 2019

Ρύθμιση οφειλών προς τον Δήμο Φιλοθέης - Ψυχικού

Τη ρύθμιση οφειλών που έχουν βεβαιωθεί ή θα βεβαιωθούν έως και 17 Ιουλίου, ανακοίνωσε ο Δήμος.

Αίθουσα Σύνταξης

Οι οφειλές δύνανται να καταβληθούν εφάπαξ ή σε μηνιαίες ισόποσες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό από τις προσαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής που τις επιβαρύνουν και από τα πρόστιμα. Πληροφορίες στην Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου (υπεύθυνος Επικοινωνίας, προϊστάμενος και δημοτικός ταμίας Παναγιώτης Καλογερόπουλος, τηλ. 2132014710, 2132014730).

 
© 2018 Village Voice, All Rights Reserved. Μέλος του Ομίλου RP MEDIA GROUP