Δευτέρα 19 Αυγούστου, 2019

Αυτοδιοικητικές εκλογές 2019: Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τα εκλογικά κέντρα

Με σχετική εγκύκλιο το υπουργείο Εσωτερικών ξεκαθαρίζει τι ισχύει για τους συνδυασμούς για τις Ευρωεκλογές, τις Δημοτικές, Κοινοτικές και Περιφερειακές Εκλογές του Μαΐου 2019, όσον αφορά τη δημιουργία εκλογικών κέντρων κατά την προεκλογική περίοδο.

Αίθουσα Σύνταξης

ΤΙ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ – ΤΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ

4) Η προβολή στους χώρους που διατίθενται γίνεται μέσα σε μόνιμα και σταθερά πλαίσια που έχουν κατασκευάσει οι Δήμοι ή σε προσωρινά και κινητά που κατασκευάζονται και τοποθετούνται με δαπάνες των Συνδυασμών.

Μπορούν όμως να παραχωρηθούν και άλλοι χώροι πρόσφοροι για αφισοκόλληση, ιδιαίτερα από τους Δήμους που δεν έχουν προβεί στην κατασκευή και διάθεση στους Συνδυασμούς των υποψήφιων, μόνιμων πλαισίων. Μετά τον καθορισμό των χώρων αυτών από τα Δημοτικά Συμβούλια ή τον οικείο Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η επικόλληση εντύπων σε κάθε άλλο χώρο.

5) ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ, κατ’ εξαίρεση, η τοποθέτηση από τους Συνδυασμούς, καλαίσθητων περιπτέρων ή άλλων κατασκευών στους χώρους που τους διατίθενται, των οποίων οι διαστάσεις δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερες από 2 x 2 x 2, μέτρα καθώς και τροχόσπιτα που το μήκος τους δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 4 μέτρα. Στην περίπτωση αυτή ισχύουν οι διατάξεις της ανωτέρω περίπτωσης (3).

Στους χώρους αυτούς ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η χρήση μεγαφωνικών συσκευών.

6) Σε περίπτωση που οι Δήμοι έχουν τοποθετήσει μόνιμα πλαίσια σε στύλους των οργανισμών κοινής ωφέλειας και των ΟΤΑ, τα πλαίσια αυτά διατίθενται στους Συνδυασμούς και στους μεμονωμένους υποψήφιους επίσης «αναλογικά και επί ίσοις όροις».

Με τον ίδιο τρόπο διατίθενται τα σταθερά πλαίσια της εμπορικής διαφήμισης που έχουν τοποθετηθεί σε κοινόχρηστους χώρους και που την προεκλογική περίοδο διατίθενται στους Συνδυασμούς, σύμφωνα με τα ανωτέρω.

7) ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η ανάρτηση πανό ή αεροπανό ή άλλων αντικειμένων πάνω από δρόμους, πλατείες και λοιπούς χώρους. Σε περίπτωση που τοποθετούνται πανό ή αεροπανό οι Δήμοι υποχρεούνται για την άμεση αφαίρεσή τους.

8) ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ η χρήση “φωτεινών διαφανειών (σλάιτς)” σε ανοικτούς χώρους που καθορίζονται από τα Δημοτικά Συμβούλια, με την προϋπόθεση ότι δεν παρεμποδίζεται η κυκλοφορία πεζών και οχημάτων και δεν δημιουργούνται γενικά οποιασδήποτε μορφής προβλήματα για την ασφαλή κυκλοφορία.

9) ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ

– η χρήση πλαστικών σημαιών και γενικά προεκλογικού διαφημιστικού υλικού, από πλαστική ύλη, επειδή το υλικό αυτό δεν είναι ανακυκλώσιμο και επιβαρύνει το περιβάλλον

– η χρήση χρωστικών ουσιών, όπως σπρέι, χρώματα κ.λπ

– η αναγραφή συνθημάτων στις εξωτερικές επιφάνειες δημοσίων ή ιδιωτικών χώρων όπως και σε χώρους, επίσης, που καθορίζονται από τις διατάξεις του αρ.2 του ν.2946/2001.

10) ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η χρήση “διαφημιστικών τρυκ”, γιατί η μαζική ρίψη τους συμβάλλει στη ρύπανση των πόλεων και χωριών και καθίσταται έτσι προβληματικός ο καθαρισμός των φρεατίων.

11) ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η επικόλληση αφισών ή άλλων εντύπων σε πλαίσια καθώς και η χρήση χώρων που έχουν διατεθεί, σύμφωνα με την Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σε άλλους Συνδυασμούς ή μεμονωμένους υποψηφίους.

12) Οι Συνδυασμοί καθώς και οι μεμονωμένοι υποψήφιοι οφείλουν να φροντίζουν για την ευπρεπή εμφάνιση των χώρων που τους διατέθηκαν με την περισυλλογή των αφισών και τον καθαρισμό των χώρων από τις κολλητικές ουσίες κλπ.

13) Τα περίπτερα ή άλλες κατασκευές, καθώς και τα τροχόσπιτα που τυχόν τοποθετήσουν οι συνδυασμοί, πρέπει να αποσυρθούν με φροντίδα τους, μέσα σε πέντε ημέρες από την ημέρα των Εκλογών. Μετά την πάροδο της προθεσμίας αυτής, οι Δήμοι υποχρεούνται να τα απομακρύνουν ή να τα καταστρέψουν.

© 2018 Village Voice, All Rights Reserved. Μέλος του Ομίλου RP MEDIA GROUP