Τρίτη 17 Σεπτεμβρίου, 2019

ΔΕΔΔΗΕ: Κυνηγοί …προσοχή στα καλώδια!

Ο ΔΕΔΔΗΕ με αφορμή την έναρξη της κυνηγετικής περιόδου (ΦΕΚ 3137Β'06.08.2019), εφιστά την προσοχή στους κυνηγούς να μην στοχεύουν τα θηράματά τους όταν αυτά βρίσκονται πάνω ή πλησίον των ηλεκτροφόρων δικτύων (αγωγοί, καλώδια, στύλοι, υποσταθμοί, μονωτήρες κλπ) καθώς ελλοχεύουν σοβαροί κίνδυνοι ατυχημάτων, τραυματισμών, πρόκλησης πυρκαγιάς, βλάβης στο Δίκτυο ηλεκτροδότησης κλπ.

Αίθουσα Σύνταξης
© 2018 Village Voice, All Rights Reserved. Μέλος του Ομίλου RP MEDIA GROUP