Τρίτη 17 Σεπτεμβρίου, 2019

ΟΑΕΔ: Ποια πιστοποιητικά παρέχονται ψηφιακά από τα ΚΕΠ

Στα ΚΕΠ όλης της χώρας οπολίτης μπορείνα βρει διάφορες υπηρεσίες του ΟΑΕΔ. Για επιλεγμένες υπηρεσίες της δημόσιας διοίκησης, τα ΚΕΠ έχουν διασυνδεθεί ηλεκτρονικά με τα πληροφοριακό σύστημα του ΟΑΕΔ που τις παρέχει.

Αίθουσα Σύνταξης
© 2018 Village Voice, All Rights Reserved. Μέλος του Ομίλου RP MEDIA GROUP