Τρίτη 17 Σεπτεμβρίου, 2019

Έξυπνες Στρατηγικές Μάρκετινγκ για τον Τουρισμό στη Διασυνοριακή Περιοχή

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κατά την 9η Τακτική Συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε ημέρα Τετάρτη 21 Αυγούστου 2019 στην αίθουσα συνεδριάσεων «Γεώργιος Παυλίδης» της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, αποφάσισε, μεταξύ άλλων, την έγκριση αποδοχής των όρων και των υποχρεώσεων που απορρέουν από την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Smart Marketing Strategies for Tourism in the Cross-Border Area / Έξυπνες στρατηγικές μάρκετινγκ για τον τουρισμό στη διασυνοριακή περιοχή» και ακρωνύμιο: «SMS-CBA».

Αίθουσα Σύνταξης
© 2018 Village Voice, All Rights Reserved. Μέλος του Ομίλου RP MEDIA GROUP